• gac@gacresci.com
  • @gac111111

Alternative News

The Irishman

Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino Joe Pesci, Harvey Keitel. If you think you would like to read the full story, you can here.

Chaos Walking

New film written By Charlie Kaufman directed by Doug Liman. If you think you would like to read the full story, you can here.